You Must relax

13 jaan ’04 Dokumentaalfilm MANASH Produktsioon

Film annab sõna Kothidele, Lääne-Bengali transseksuaalidele, et aidata kaasa nende põhiõiguste kaitsmisele. Terminit ‘Kothi’ kasutatakse üle kogu Lõuna-Aasia erinevates variatsioonides. Kothid on tihtipeale naiseliku homoseksuaalse identiteediga ning ei räägi inglise keelt. Kothid kuuluvad tihtipeale madalasse keskklassi ja tunnevad end äärmustena nii keeleliselt, hariduslikult, sotsiaal-majandusliku staatuse poolest kui ka seksuaalselt. Kothid on ühiskonnas pilatud ja neid nimetatakse solvavalt ‘gandu,’ ‘chakka,’ ‘khoja,’ jne. Selle tulemusena on neil madal enesehinnang ning paljud Kothid lõpetavad elu suitsiidiga. Suur osa Kothidest on osa seksuaaltööstusest, seda nii majanduslikel põhjustel kui perekonna tõrjutuse tõttu. Veelgi enam, Kothid on tihtipeale seksuaalvägivalla ohvrid, mistõttu nad ei leia tööd.
Üks filmi sõnumitest on näidata, kuidas seadused aitavad kaasa Kothide ekspluateerimisele ja nende madala staatuse jätkumisele ühiskonnas.

Režissöör: Riin Rõõs, Enrico Pizzolato
Produtsent: Merle Laager
Kaasprodutsent: NGO Praajak
Televisioon: ETV
Festival: Pärnu Rahvusvaheline Dokumentaal- ja Antropoloogiafilmide Festival