You Must relax

20 märts ’12 Keha ja ruum #1 Kunstiprojektid

Keha ja ruum, keha ruumis. See töö on oma keha nautimisest ruumis, milles ta viibib. Eiran reegleid, mida ruum ja selles asuvad objektid kehtestavad ning näitan alternatiivset viisi ruumi kasutamiseks.

Mind võlub, kuidas ruum ja objektid suunavad meie tegevust. Meile õpetatakse lugema objektide sõnumit ja käituma vastavalt sellele infole. Seetõttu on keha liikumine ette aimatav: keha kui masin, mis täidab ülesandeid ja liigub emotsioonitult.

Zoomin sisse tüüpilisse hollandi kööki, mille disain on viimse detailini läbi mõeldud. See on ruum, kus liikumise mustrid on eredalt tajutavad ning kus inimesed käituvad vastavalt kirjutamata normidele.
Autor: Eve Arpo

Örebro International Video Art Festival
2010, Örebro SWE

The Works Art & Design Festival
2008, Edmonton CA

Festival Plektrum
2007, Tallinn EST

Gerrit Rietveld Academie
2006, Amsterdam NL